1. İsim gemi, tekne.
    A fishing vessel . A motor vessel . The port of Istanbul is filled with vessels of all kinds.
  2. İsim kap, tas, çanak, su kabı.
    A drinking vessel .
  3. İsim damar.
    blood vessel: kan damarı.
  4. İsim, Botanik bitki damarı, boru.
  5. İsim (özellikle dinî anlamda) bir nitelige sahip kimse.
salapurya Denizcilik
uçak
gemiye el koyma
kan damarı. İsim
karina etmek Fiil
yük gemisi
şilep
sahil güvenlik teknesi
kıyı gemisi
soğuk hava gemisi
soğuk hava depolu gemi
zapt edilen bir gemiyi seferden men etmek Fiil
bir geminin yapımı
bir geminin inşaatı
kaçakçı teknesi
gemi rotası İsim
açık deniz gemisi
gemi yanında teslim
termos. İsim
bir deniz ticaret gemisini boşaltmak Fiil
refakat gemisi
genleşme tankı İsim, Makine Sanayii
balık işleme gemisi
balıkçı teknesi
balıkçı gemisi
bir teknenin donatılması
yabancı bandıralı gemi
: gemi bordasında teslim.
yük teknesi
yük gemisi
normlara tam uygun yapılmış gemi
istenilen ölçülere
normlara tam uygun yapılmış gemi
tam yüklü gemi
tam yüklü gemi
batmış bir gemiyi çıkarmak Fiil
hareketsiz duran gemi
bir tekne üzerinde hak
gemiyi yükletmek Fiil
güvenlik nöbetçileri gözetiminde bağlanmış gemi
adamları dağıtılmış
karaya çıkartma teknesi
fener dubası İsim
demirli fener gemisi
fener dubası (tehlikeli bir bölgeyi belirtmek için belirli bir yerde demirli fener gemisi
bir gemiyi adamla donatmak Fiil
kabotaj kaptanı
deniz ticaret gemisi kaptanı
kıyı kaptanı
kıyı kaptanı
ticaret gemisi
ticaret gemisi
denizde yük yolcu taşıma ve ticaret işlerinde kullanılan tekne
ticaret gemisi
askeri gemi İsim, Askerlik
mayın dökme teknesi
deniz aracı
açık deniz gemisi
açık deniz gemisi
yolcu gemisi
kıyı muhafaza botu
karakol gemisi
kıyı muhafaza botu
bir geminin resimlerini ödemek Fiil
bir geminin resmilerini ödemek Fiil
kılavuz gemisi
basınçlı kap İsim
öncelik hakkı olan tekne
savaşta askeri personelle donatılan sivil gemi
devlet gemisi İsim, Denizcilik
soğuk hava depolu tekne
soğutmalı gemi
soğuk hava depolu tekne
kurtarma gemisi
kurtarma gemisi
bir gemiyi geri vermek Fiil
kurtarma teknesi
açık denizde çalışan gemi
açık denize çıkmaya elverişli tekne
denizde yük veya yolcu taşımak için elverişli olan gemi
denizde yük ya da yolcu taşımak için elverişli olan gemi
tohum kapçığı.
tek başına seyreden gemi
küçük deniz aracı İsim, Denizcilik
tabiyetsiz gemi İsim, Denizcilik
buharlı tekne
su üstü teknesi
yüzey aracı İsim, Ulaşım
ölçmek ve kontrol etmek Fiil
gemiyi görerek muayene etmek Fiil
bir geminin eskpertizi İsim
bir geminin yükünü boşaltma
ticaret gemisi
başka bir tekneye aktarmak Fiil
başka bir tekneye aktarmak Fiil
bir geminin yükünü boşaltmak Fiil
savaş gemisi
gemi boyu İsim, Denizcilik
gemici havanı İsim
yük gemisi
iç sularda seyreden gemi
yük arayan gemi
gemi işletmecisi İsim, Denizcilik
gemi rotalama İsim, Denizcilik
gemi rotalama sistemi İsim, Denizcilik
gemi trafik hizmetleri (GTH) İsim, Denizcilik
gemi trafik hizmetleri merkezi İsim, Denizcilik
bir gemiye dökme mal yüklemek Fiil
bir gemiyi hizmet dışına çıkarmak Fiil
bir tekneyi demirlemek Fiil
bir gemiyi yüklemek için ayırmak Fiil
bölgesel gemi trafik hizmetleri İsim, Denizcilik
sigortalı geminin satışı veya işletmenin devri halinde poliçenin otomatik olarak iptalini öngören tekne klozu
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Özel Isim, Hukuk
Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Özel Isim, Hukuk