waif

  1. sahipsiz hayvan.
  2. sahipsiz/bulunmuş eşya.
  3. Law hırsızın kaçarken düşürdüğü çalıntı eşya.
  4. sahipsiz/orta malı (şey).
    to gather waifs of gossip.
  5. Maritime Traffic (bkz: waft )2 (4).
  6. Transitive Verb yersiz yurtsuz bırakmak, başından azıtmak, yuvadan atmak.
yaygın kullanılan söz
yaygın sözcük