waive

  1. Transitive Verb feragat etmek, (hakkından/iddiasından/davasından) vazgeçmek.
    The ambassador waived his right to diplomatic
    immunity and paid the fine.
  2. Transitive Verb ertelemek, tehir etmek, sonraya bırakmak.
    The judge waived final decision for 60 days.
  3. Transitive Verb sarfınazar etmek.
bir mülk üzerindeki haktan feragat etmek Verb
hakkından feragat etmek Verb
dokunulmazlık hakkından feragat etmek Verb
dokunulmazlık hak kından feragat etmek Verb
söz hakkından vazgeçmek Verb
tereddütleri bir yana bırakmak Verb
feragat Noun, Law
davadan feragat Noun, Law
dokunulmazlıktan vazgeçme Noun, International Law
vazgeçmek Verb
bir fırsatı değerlendirmekten vazgeçmek Verb
bir talepten vazgeçmek Verb
affetmek Verb
birinin borcunu silmek Verb
rehin hakkından vazgeçmek Verb
bir rehin hakkından vazgeçmek Verb
bir ayrıcalıktan sarfınazar etmek Verb
bir konuyu ertelemek Verb
bir konuyu toplantının sonuna bırakmak Verb
bir maddeden vazgeçmek Verb
borçları silmek
ihbardan feragat etmek Verb
imtiyaz hakkından vazgeçmek Verb
bir sözleşme ihlalini hoş görmek Verb
zaman aşımını uygulamaktan feragat etmek Verb
konuyu değiştirmek Verb
bir davadan vazgeçmek Verb
talepten vazgeçme belgesi imzalamak Verb