1. Geçişli Fiil feragat etmek, (hakkından/iddiasından/davasından) vazgeçmek.
    The ambassador waived his right to diplomatic
    immunity and paid the fine.
  2. Geçişli Fiil ertelemek, tehir etmek, sonraya bırakmak.
    The judge waived final decision for 60 days.
  3. Geçişli Fiil sarfınazar etmek.
bir mülk üzerindeki haktan feragat etmek Fiil
hakkından feragat etmek Fiil
dokunulmazlık hak kından feragat etmek Fiil
dokunulmazlık hakkından feragat etmek Fiil
söz hakkından vazgeçmek Fiil
tereddütleri bir yana bırakmak Fiil
feragat İsim, Hukuk
davadan feragat İsim, Hukuk
dokunulmazlıktan vazgeçme İsim, Uluslararası Hukuk
vazgeçmek Fiil
bir fırsatı değerlendirmekten vazgeçmek Fiil
bir talepten vazgeçmek Fiil
affetmek Fiil
birinin borcunu silmek Fiil
rehin hakkından vazgeçmek Fiil
bir rehin hakkından vazgeçmek Fiil
bir ayrıcalıktan sarfınazar etmek Fiil
bir konuyu ertelemek Fiil
bir konuyu toplantının sonuna bırakmak Fiil
bir maddeden vazgeçmek Fiil
borçları silmek
ihbardan feragat etmek Fiil
imtiyaz hakkından vazgeçmek Fiil
bir sözleşme ihlalini hoş görmek Fiil
zaman aşımını uygulamaktan feragat etmek Fiil
konuyu değiştirmek Fiil
bir davadan vazgeçmek Fiil
talepten vazgeçme belgesi imzalamak Fiil