walk over

  1. Verb kolay yenmek
  2. Verb baskın çıkmak
kolay kazanılan zafer/başarı. Noun
tek atlı yarış. Noun
kolay zafer kazanmak Verb
(a) kolayca yenmek, üstün gelmek, baskın çıkmak.
Our party walked over the opposition in the elections.
(b) hakaret etmek, kötü davranmak. (c) tepesine binmek, esir gibi kullanmak, her dediğini yaptırmak.
Jill is so friendly and helpful that people walk all over her.
birini komşunun kapısına kadar geçirmek Verb