wardrobe bed

  1. (yatak koymak için) yük
  2. yüklük