waste book

  1. yevmiye defteri
  2. müsvedde defteri
  3. primanota
  4. icmal
  5. bir hesabın alacak ve borçlarını bir arada göstermek üzere günlük olarak düzenlenen fiş
  6. prima nota
müsvedde defteri