wasteful

  1. Adjective savurgan, müsrif, ziyankâr, boş yere ziyan/israf eden, tutumsuz.
    wasteful habits.
  2. Adjective tahripkâr, yıkıcı, harap eden.
    wasteful war.
savurgan yönetim
toprağın aşırı işlenmesi
aşırı derecede istismar
(insan) yanlış yerde bulunmak Verb
boşuna olmak Verb
israfı bırakmak Verb
fuzuli masrafları kesmek Verb