1. Sıfat savurgan, müsrif, ziyankâr, boş yere ziyan/israf eden, tutumsuz.
    wasteful habits.
  2. Sıfat tahripkâr, yıkıcı, harap eden.
    wasteful war.
savurgan yönetim
toprağın aşırı işlenmesi
aşırı derecede istismar
(insan) yanlış yerde bulunmak Fiil
boşuna olmak Fiil
israfı bırakmak Fiil
fuzuli masrafları kesmek Fiil