waver between two opinions

  1. Verb iki fikirden hangisini seçeceğini bilememek