win the applause of the audience

  1. Verb seyirci ve dinleyicilerin alkışını almak
  2. Verb seyirci ve dinleyicilerin alkışıni almak