wipe off the map

  1. (a) önem vermemek, hesaba katmamak, hiçe saymak, yok saymak/addetmek, (b) yok etmek, mahvetmek, (haritadan)
    silmek.
    The whole town was wiped off the map: Şehir tamamıyla yok olmuştu/haritadan silinmişti.
bütün şehri haritadan silmek Verb