without just cause

  1. Adverb haklı bir neden olmadan
  2. Adverb haklı bir gerekçe olmaksızın