wonder

 1. Verb düşünmek, ölçünmek, teemmül etmek.
  To wonder about the origin of the solar system.
 2. Verb
  wonder at: hayran olmak.
  We wonder at the splendor of the stars.
 3. Verb merak etmek.
  I wonder what happened.
 4. Verb şaşmak, hayret etmek.
  I wonder he was there: Orada olmasına şaştım.
  I wonder that you went.
  I shouldn't wonder if he wins the prize.
 5. Verb şüphelenmek, şüpheye düşmek, tereddüt etmek.
  I wonder if he was there: Acaba orada mıydı?
  I
  wonder!: Acaba! Pek zannetmem! Orası şüpheli.
  "He'll be graduated next year." "I wonder!"
  I wonder why he is so late: Acaba neden bu kadar gecikti?
 6. Noun (a) hayret, şaşkınlık, taaccüp.
  The baby looked with wonder at the new toy. (b) hayret uyandıran/
  şaşılacak şey.
  He saw the wonders of the city. It is a wonder he turned down the offer.
  A nine days wonder: Kısa süre herkesi hayrete düşüren şey.
 7. Noun hayranlık.
 8. Noun tansık, mucize, harika.
  wonder drug: harika ilâç.
  do wonders: harikalar/mucizeler yaratmak.

  It's a wonder he wasn't killed: Sağ kalması mucizedir.
  A little praise works wonders: Azıcık övme mucize gibi etkiler.
 9. Noun keramet.
 10. Noun acibe, ucube.
gelip geçici heyecan
birdenbire meşhur olup kısa zamanda unutulan şey
(argo) soylu bir aileden gelen kişiliksiz biri
nasılsa, mucize kabilinde, şaşılacak şey, şayanı hayret.
He paid cash for a wonder! Nasılsa peşin
para ödedi.
He wasn't late today, for a wonder: Bugün mucize kabilinden geç kalmadı.
acaba
kısa süre ilgi/heyecan uyandırdıktan sonra unutulan nesne.
yutulur şey değil
tevekkeli/boşuna değil, hayret edilmez, pek tabiî.
No wonder he resigned: İstifa etmesi boşuna değil.
boşuna, boş yere, sebepsiz, tevekkeli, ereksiz, nedensiz.
it is small wonder that: hiç şaşılacak
şey değil, tevekkeli değil.
You've been eating far too much, small wonder you're putting on weight: Tıka basa yedin, tevekkeli değil böyle şişmanlıyorsun!
birşeye hayret etmek Verb
birşeye şaşırmak Verb
birşeyden dolayı hayrete düşmek Verb
gayesiz dolaşmak Verb
şaşmak Verb
Nasıl mı?
acaba ne yapıyor ?
acaba doğru mu ?
acaba bana yardım eder miydiniz ?
acaba kim ?