work function

  1. Noun iş işlevi: maddeden elektronu ayırabilmek için gerekli minimum erke/enerji.