work hard

  1. Verb çok çalışmak
  2. Verb emek vermek
  3. Verb didinmek
  4. Verb alın teri dökmek
  5. Verb ter dökmek
geçimini sağlamak için çok çalışmak Verb
kendini çok çalışmaya zorlamak Verb
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Verb
çok çalışarak başarısızlığa uğramaktan kaçınmak Verb
sıkı çalışmak Verb
zor işe alışık olmak Verb
kafa patlatmak Verb
alın teri ile kazanmak Verb
ağır iş
çetin iş
hamallık
işi gücümsemek, kolay bir işi zor bulmak.
çok çalışmasının semeresini almak Verb
başarısını çok çalışmaya borçlu olmak Verb
öğrencilerine çok çalışmanın önemini anlatmak Verb
birini çok çalıştırmak Verb