1. Fiil çok çalışmak
  2. Fiil emek vermek
  3. Fiil didinmek
  4. Fiil alın teri dökmek
  5. Fiil ter dökmek
geçimini sağlamak için çok çalışmak Fiil
kendini çok çalışmaya zorlamak Fiil
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Fiil
çok çalışarak başarısızlığa uğramaktan kaçınmak Fiil
sıkı çalışmak Fiil
zor işe alışık olmak Fiil
kafa patlatmak Fiil
alın teri ile kazanmak Fiil
ağır iş
çetin iş
hamallık
işi gücümsemek, kolay bir işi zor bulmak.
çok çalışmasının semeresini almak Fiil
başarısını çok çalışmaya borçlu olmak Fiil
öğrencilerine çok çalışmanın önemini anlatmak Fiil
birini çok çalıştırmak Fiil