work through

  1. Verb başa çıkmak
  2. Verb çözmek
  3. Verb kurtulmak
  4. Verb sonuç vermek
  5. Verb etkili olmak
  6. Verb ortaya çıkmak
  7. Verb etkisini hissettirmek
bir eserin basılmasına nezaret etmek Verb
işini acele acele çalışarak bitirmek Verb
işin büyük bir kısmını yapmış olmak Verb
işini bitirmek Verb
bir işi baştan savma yapmak Verb
işini çabuk bitirmeye çalışmak Verb
işinıüstünkörü yapmak Verb
işini üstünkörü yapmak Verb
işini acele bitirmeye çalışmak Verb
işini ihmal ederek görmek Verb
kendi çabasıyla okumak
kendi kazandığı parayla üniversitede okumak Verb