yak

  1. Noun Tibet öküzü
    (Poephagus grunniens). Tibette bulunan uzun tüylü yabani öküz.
  2. Noun bu öküzün evcilleştirilmişi.
  3. (bkz: yackety-yak )
sürekli ve düşünmeden konuşma

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Orta Asya’nın yüksek yaylalarında yaşayan, Tibet’te ... sığır türü, Tibet öküzü