1. İsim Tibet öküzü
    (Poephagus grunniens). Tibette bulunan uzun tüylü yabani öküz.
  2. İsim bu öküzün evcilleştirilmişi.
  3. (bkz: yackety-yak )
sürekli ve düşünmeden konuşma

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Orta Asya’nın yüksek yaylalarında yaşayan, Tibet’te ... sığır türü, Tibet öküzü