yellow pages

  1. Noun sarı sayfalar: telefon rehberinin işe ve mesleğe göre dizili ilânlar bölümü.