yellow peril

  1. Noun sarı ırkın dünya ve batı medeniyetine hâkim olma tehlikesi.
  2. Noun az ücretle çalışan Asyalı işçilerin batıda hayat standardını düşürme tehlikesi.