yellow peril

  1. İsim sarı ırkın dünya ve batı medeniyetine hâkim olma tehlikesi.
  2. İsim az ücretle çalışan Asyalı işçilerin batıda hayat standardını düşürme tehlikesi.