yoğurt

mantı Maritime Traffic
yoğurt
yoğurt.
yoghourt, yoghurt şeklinde de yazılır. Noun
  1. yoghurt yogurt
starter Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Maya katılarak ... süt ürünü