yoğurt
yoğurt.
yoghourt, yoghurt şeklinde de yazılır. İsim
  1. yoghurt yogurt
starter İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Maya katılarak ... süt ürünü