Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu İsim, Uluslararası Hukuk
Kopenhag siyasi kriterleri İsim, Avrupa Birliği