1. İsim işgüder, komisyoncu, simsar, tellâl.
    stock-broker: borsa komisyoncusu.
  2. İsim aracı, acenta.
yetkili borsa acentesi
simsarlık yapmak Fiil
(US) küçük hisse simsarı
(Br) havayoluyla yük taşımacılığında uçak seferleri düzenleyen kişi
hava yoluyla yük taşımacılığında uçak seferleri düzenleyen kişi
arbitraj simsarı
silah taciri İsim
ordu müteahhidi
sigortası ve hava nakliyesi işlerini yapan simsar
çarter seferleri düzenlenmesi
hava taşıtları alım satımı
banka simsarı
banka komisyoncusu
simsar olmak Fiil
kambiyo simsarı
kambiyo acentesi
kambiyo komisyoncusu
kambiyo tellalı
tahvilat komisyoncusu
tahvil simsarı
(US) tahvil simsarı
külçe altın komisyoncusu
külçe simsarı
yetkili simsar
gemi kiralama komisyoncusu
gemi ya da uçak kiralama komisyoncusu
uçak kiralama komisyoncusu
ticaret komisyoncusu
emtia simsarı
emtia tellalı
(US) borsa bankeri
borsada
başka üyeler için alım satım yapan borsa üyesi
zahire komisyoncusu
sözleşmeyi bozan
(US) menkul değer serbest alım satım borsa simsarı
gümrük komisyoncusu. İsim
gümrük komisyoncusu. İsim
kambiyo tellalı
iskonto komisyoncusu
kambiyo simsarı
kambiyo içi komisyoncusu
borsa tellalı
kambiyo komisyoncusu
ihracat simsarı
(US) kendi başına çalışan borsa simsarı
borsa simsarı
(US) borsa simsarı
yabancı ülkelere ait senetlerin komisyoncusu
döviz piyasası brokeri
kambiyo acentesi
ruhsat komisyoncusu
yükleyici
navlun komisyoncusu
taşıtan ile taşıyıcı arasında taşıma koşullarını saptayan simsar
mobilya satan eskici
hububat komisyoncusu
tarafsız arabulucu.
an honest broker between the two companies.
otel danışma bürosu İsim
bağımsız borsa simsarı
(Br) resmi izinli borsa simsarı
sigorta şirketi memuru.
aracı simsar
finansman komisyoncusu
yatırım simsarı
yeni senetler çıkaran bir firmayı destekleyen borsa simsarı
rüşvet yiyen hâkim
borsa üyesi olmayan kıymetli kâğıt simsarı
(Br) emlak komisyoncusu
arsa komisyoncusu
emlak komisyoncusu
bir malın olası alıcılarının listesini satan komisyoncu
adres bürosu İsim
Lloyd's'un acentesi
gemi sahibi adına hareket ederek taşıma için bir gemiye yük sağlayan kişi
yükleyici broker (simsar
kredi komisyoncusu
deniz sigorta simsarı
çöpçatan, para karşılığında çöpçatanlık yapan kimse.
medya borsacısı (müşteri adına medyada yer ya da zaman kiralayan bağımsız reklam ajansı
medyada yer yada zaman kirayan reklam ajansı
ticaret komisyoncusu
ticaret simsarı
finansman komisyoncusu
emtia simsarı
emtia simsarı (bir malın imalatçı ya da ithalatçısına alıcı bularak aracılık eden kişi
emtia komisyoncusu
ticaret simsarı
kısa vadeli krediler ayarlayan borsa bankeri
(US) döviz tüccarı
tefeci
ipotek komisyoncusu
ipotek tellalı
(US) ticari senet alım satımına aracılık eden komisyoncu
(US) ticari senedat alım satımına aracılılık eden komisyoncu
ticari senet alım-satımına aracılık eden komisyoncu
açık deniz yük simsarı
küçük hisse simsarı
(US) resmi bir borsa üyesi olmayan menkul kıymetler tüccarı veya aracı kuruluş
herhangi bir borsanın üyesi olmayan menkul kıymetler simsarı (broker
patent simsarı
tefeci
rehinle ödünç veren
rehinci
şahsi kredi komisyoncusu
(US) şahsi kredi komisyoncusu
seri sonu mal satan esnaf
sigorta simsarı
sigortacı
sigorta komisyoncusu
zahire komisyoncusu
ürün komisyoncusu
satın alış komisyoncusu
emlak komisyoncusu
emlak komisyoncusu
(US) emlak komisyoncusu
reassürans brokeri
reasürans brokeri (sigortacı ile reasürör arasında iş takip eden profesyonel aracı
komisyon karşılığı senedin iskonto edilmesine aracılık eden simsar
senet ihraç edenlerle iskonto kurumları arasında aracılık eden broker
menkul kıymetler komisyoncusu
hisse senetleri simsarı
satış komisyoncusu
toplam işlem yerine her hisse senedinden komisyon alan broker (simsar
borsa simsarı
gemi simsarı, deniz sigortası acentesi.
gemi simsarı
(New York borsası) borsa simsarı
peşin muamele simsarı
esham ve tahvilat komisyoncusu
aracı kurum
borsa simsarı
hisse senedi brokeri
hisse senedi simsarı
(US) kulis simsarı
(US) serbest çalışan borsa simsarı
yeminli broker
(US) sipariş üzerine iş yapan simsar
serbest çalışan broker
serbest komisyoncu
(Br) serbest piyasa brokeri
toptancı simsar
yeminli broker
simsarın
komisyoncunun
komisyoncu hesabı
komisyoncu ekspertiz raporu
simsarlık işi
simsar ücreti
komisyon ücreti
komisyoncu ücreti
simsar komisyonu
komisyoncunun iflası
tellaliye
simsariye
komisyoncu firma
bir simsarın sigorta edilen tarafından prim ödeninceye kadar poliçeyi yasal olarak kendinde tutma hakkı
bir simsarın sigorta edilen tarafından prim ödeninceye kadar poliçeyi yasal olarak elinde tutma hakkı
simsar istikrazı
komisyoncunun bankadan aldığı kredi
(US) simsar borcu
komisyoncunun bankadan aldığı kira
simsarlar kendi hesaplarına alım satımda bulunurken yatırımcıların genelde atıl kaldığı piyasa
borsa acentesinin verdiği bordro
malların gemiye yüklenmeye hazır durumda olduğunu kaptana bildiren ihbar
gemi süvarisinin emri
malların gemiye yüklendiğine dair acenteye gönderilen mal listesi
borsa alım satım muamelesi makbuzu
  1. securities broker
  2. stock brocker
  3. broker

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Menkul kıymetler piyasasında başkaları adına değerli ... alım satımı yapan kimse