1. İsim varlık
 2. İsim varlık, mevcudiyet, varoluş.
  We believe in the existence of God.
  the only one in existence:
  tek varlık.
  be in existence: var olmak, mevcut olmak, yaşamak.
  come into existence: doğmak, peyda olmak, meydana/ortaya çıkmak, zuhur etmek, teşekkül etmek.
  to call into existence: doğurmak, yaratmak.
  to go out of existence: yok olmak.
 3. İsim hayat, yaşam(a), ömür.
  the struggle for existence: hayat mücadelesi.
  during my whole existence:
  hayatım boyunca, ömrümde.
 4. İsim geçim, hayat tarzı.
  They were working for a better existence.
 5. İsim varlıklar, yaratıklar, var olan şeyler, mevcudat.
  existence shows a universal order.
 6. İsim vücut, zat, var olan şey.
hayat ımı kurtarmak Fiil
varlık nedeni
mevcut olmak Fiil
şirket kurmak Fiil
hayat kurmak Fiil
var kılmak Fiil
faaliyet belgesi İsim, İşletme
oluşmak Fiil
ortaya çıkmak Fiil
vücut bulmak Fiil
meydana gelmek Fiil
hâsıl olmak Fiil
sürekli mevcudiyet
sürüp gitme
yaşamaya devam etme
baki kalma
şirketin varoluşu
sürünerek (sefalet içinde) yaşamak.
ailenin asgari geçimi
elden ağıza yaşama (geliri yeme
tekdüze yaşam
birini yok saymak Fiil
tatsız bir hayat sürmek Fiil
berbat bir hayat sürmek Fiil
zar zor geçinmek Fiil
kazandığını yiyerek geçinmek Fiil
asgari şartlar altında yaşamak Fiil
mutlu yaşamak Fiil
sürünmek Fiil
sersefil yaşamak Fiil
kanuni mevcudiyet
bir şirketi kanunen kurmak Fiil
daha önde de var olma
mevcudiyetini sürdürmek Fiil
sağ kalabilmek Fiil
varoluş hakkı
emin hayat
yaşam savaşı, varlık mücadelesi.
güvenli varoluş
bir hakkın mevcudiyeti
savaş durumu mevcudiyeti
birşeyin varlığını inkâr etmek Fiil
birşeyin varlığını reddetmek Fiil
birşeyin varlığını yadsımak Fiil