1. teşrifat, protokol, diplomatik ilişkilerde uyulan kurallar.
  2. tutanak, zabıt.
  3. milletlerarası ek anlaşma, muahede/anlaşma eki.
  4. protocol statement = protocol sentence = protocol proposition ile ayni anlama gelir. ilköneri:
    deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel yasa niteliğindeki tümce.
  5. önkural: bilgisayarla haberleşme sistemlerinde makinelerin anlaşmasını sağlayan kurallar dizisi.
  6. protokol yapmak, tutanak/zabıt düzenlemek.
protokol göre
protokole göre
ek protokol
katma protokol
katma protokol
protokol şefi
İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Protokol Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Protokol Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
diplomatik protokol
Protokol Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
(diplomasi) nihai protokol
nihai protokol
son protokol
malî protokol
Yurtdışı Protokol Grubu İsim, Kurum İsimleri
hijyen protokolü İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
Geçici Protokol
birleşmiş milletler kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi ve ek
Kyoto Protokolü İsim, Uluslararası Hukuk
protokolleri İsim
ihtiyari protokol İsim, Hukuk
seçmeli protokol İsim
protokol meseleleri İsim
gizli protokol
Uluslararası Kuruluşlar ve Protokol Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Protokol Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Protokol Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Kablosuz Uygulama Protokolü İsim
Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol Özel Isim, Hukuk
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü Özel Isim, Hukuk
protokol şefi
Kıta Sahanlığında Kurulu Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol Özel Isim, Hukuk
Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü Özel Isim, Hukuk
Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Hava Alanlarında Kanunsuz Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi İle İlgili Protokol Özel Isim, Hukuk
Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi Protokolü Özel Isim, Hukuk
formalite gereği alınan selam
tadilat protokolü
uzatma protokolü
temdit protokolü
yorum protokolü
teşrifatçı
EMASYA (Emniyet - Asayiş Yardımlaşma) Protokolü Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
protocol ile ayni anlama gelir. ilköneri: deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel
yasa niteliğindeki tümce.
protokole ayrılan bölüm
protocol ile ayni anlama gelir. ilköneri: deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel
yasa niteliğindeki tümce.
protocol ile ayni anlama gelir. ilköneri: deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel
yasa niteliğindeki tümce.
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme Protokolü İsim, Uluslararası Hukuk
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü İsim, Uluslararası Hukuk
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Protokol Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Protokol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Protokol ve Dış İlişkiler Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Protokol ve Satış İşlem Yönetim Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol İsim, Uluslararası Hukuk