sufficiency

  1. İsim yeterlik, kifayet.
  2. İsim elverişlilik, tatminkârlık.
  3. İsim yetecek kadar erzak, zahire, servet vb.
kendi kendine yetme derecesi
geçineceği olmak Fiil
yeterli miktarda parası olmak Fiil
yeterli parası olmak Fiil
yakıt yeterliliği
fon yeterliliği