1. İsim, Uluslararası Hukuk reservation
  2. İsim reservation
  3. risk
  4. drawback
  5. disadvantage
  6. danger
make a reservation Fiil, Uluslararası Hukuk
letter of reservation İsim, Uluslararası Hukuk
payment on reserve
impermissible reservation İsim, Uluslararası Hukuk

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Çekinmeyi gerektiren ... kayd-ı ihtirâzî