üçüncü bir şahsın ömrü boyunca mülkiyet hakkı

  1. life estate pour autre vie