ımplications

ekonomik sonuçlar İsim
yakın ilgi, işin içinde bulunma, bir işle sıkı sıkıya ilgili olma, (fena bir eyleme) karıştırılma.
...'in ... üzerindeki etkileri İsim
...'in ... açısından doğuracağı sonuçlar İsim
savaşın kaçınılmaz sonuçları İsim
fiyat etkileri İsim
vergi sonuçları İsim