basılmış
basılmış mühür
soğuk damga
damgalı pul
dönem sonunda harcanmamış olan para miktarı kasaya verilir ve dönem kasa bakiyesi aynı kalır
küçük kasa harcamaları için bir miktar para ayrılır