düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak Fiil
atılgan, atak, aceleci, düşüncesizce/ânî hareket eden, fevrî.
a girl with an impulsive nature. Sıfat
itici, zorlayıcı, dürtücü. Sıfat
tahrik/teşvik edici, dayanılmaz. Sıfat
tepisel: düşünmeden, birdenbire yapılan (tepki). Sıfat, Psikoloji
itkisel: kısa süre etkileyen. Sıfat, Fizik
vurucu etki
atma tepkisi
çarpış karşılaması
çarpma gücü
itici güç
içinden geldiği gibi
düşünmeden davranış