1. Sıfat atılgan, atak, aceleci, düşüncesizce/ânî hareket eden, fevrî.
    a girl with an impulsive nature.
  2. Sıfat itici, zorlayıcı, dürtücü.
  3. Sıfat tahrik/teşvik edici, dayanılmaz.
  4. Sıfat, Psikoloji tepisel: düşünmeden, birdenbire yapılan (tepki).
  5. Sıfat, Fizik itkisel: kısa süre etkileyen.
düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak Fiil
vurucu etki
atma tepkisi
çarpış karşılaması
çarpma gücü
itici güç
içinden geldiği gibi
düşünmeden davranış