1. Hayvan Türleri chimp
  2. great ape

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Afrika ormanlarında sürü hâlinde yaşayan, geniş ... kuyruksuz bir maymun türü