(as) dry as dust

  1. (a) çok sıkıcı/yavan/tatsız, hiç ilginç değil, (b) çok susuz/susamış.