(be) at the end of one's tether

  1. gücünün/takatinin/tahammülünün/sabrının vb. sonunda (olmak).
canına tak demek Fiil
kuvvet veya sabrının son haddinde olmak Fiil
çaresizlikten kıvranmak Fiil
sabrı tükenmek Fiil