agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods (nace code: g46.1.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile
    ilgili aracılar (NACE kodu: 46.11)