agreement on the exchange of war cripples between member countries of the council of europe with a view to medical treatment

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma