border states

  1. İsim ABD İç Savaşlarından önce bağımsız eyaletlere komşu olan
    Delaware, Maryland, Kentucky, Missouri eyaletleri.
  2. İsim ABD'nin Kanada hududundaki eyaletleri.
  3. İsim Rusya ile sınırı olan Avrupa devletleri.
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Özel Isim, Kurum İsimleri