british north america

  1. İsim Kanada.
  2. İsim K. Amerika ve yakınlarında İngiliz Milletler Topluluğuna girmiş ülkelerin tümü.
Kanadanın ilk Anayasası: 1867'de Ontario, Quebec, New Brunswick ve Nova Scotia'yı birleştirerek Kanada
Federal hükümeti kuran yasa. 1870'de Manitoba, 1871'de British Columbia, 1873'te Prince Edward Island ve 1905'te Alberta ve Saskatchevan bu birliğe katılmışlardır.