1. : ödemeli, mal tesliminde ödenmek şartıyla.
  2. ödemeli, bedeli malın teslim ödenecek.
tek katlı, üçgen çatılı ahşap ev. İsim
cod
morina
(Gadus callarias, G. morrhua): K. Atlantiğin soğuk sularında yaşayan yağı makbul bir balık. İsim, Zooloji
cod
morinaya benzer birkaç çeşit balık:
Gadus macrocephalus, Sebastodes vb. İsim
cod
torba, kese. İsim
cod
(a) sik, yarak, (b) torba, erbezi torbası. İsim
cod
(bakla, bezelye vb.) kılıf, kabuk. İsim
cod
yastık. İsim
cod
aldatma(k), kandırma(k), yutturma(k).
cod
dalga geçme(k), alay etme(k), takılma(k), şaka yapma(k).
You're codding me! Benimle dalga geçiyorsun.
cod
hile, yalan, sahte, yapma, taklit.
cod
yergi, hiciv.
Newfoundland'lı. İsim
balık yağı
balık yağı
balıkyağı
hemen nakit istemek Fiil
kasa mevcudunu yevmiye defterine yazmak Fiil
kasada parası olmak Fiil
üzerinde parası olmamak Fiil
peşin ödeme şartları İsim
peşin ödemek Fiil
kaya mezgiti
(Sebastodes mystinus): Doğu Pasifik kıyılarında bulunan bir tür balık İsim
ödemeli göndermek Fiil