central ıntelligence agency

: ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü