communiqué on the receipts and delivery certificates to be ıssued by associations for aids and donations in kind

Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ Özel Isim, Hukuk