convention concerning the recognition of the legal personality of foreign companies, associations and ınstitutions

Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk