court of justice of the european union

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Avrupa Birliği Adalet Divanı
  2. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Adalet Divanı
  3. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Toplulukları Adalet Divanı