court of st. james's

  1. İsim İngiliz Krallık Sarayı.
    ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi.