department of military justice ınspection board

Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri